Tisková konference ČSSD - 26. 1. 2012

Tisková konference ČSSD k předložení legislativního návrhu, na zachování 10% sazby DPH u knih, novin, časopisů, potřeb pro zmírnění následků nemoci, například pro nevidomé, neslyšící a částečně vidící osoby, a pro těžce zdravotně postižené, oprav invalidních vozíků a zdravotní, sociální a domácí péče o děti, staré, nemocné a zdravotně postižené.

Blogy