17. a 19. listopadu - Den boje za svobodu a demokracii a výročí obnovení činnosti ČSSD v roce 1989

Den boje za svobodu a demokracii 17. listopadu je dnem, kdy si všichni můžeme uvědomit, jak důležité jsou pro každého z nás hodnoty jako svoboda a demokracie, jak moc jsou křehké a jak moc se za ně vyplatí bojovat. Sami o tom víme své, protože sociální demokraté byli trnem v oku jak nejprve nacistům, tak později také komunistům. Díky událostem 17. listopadu 1989 jsme mohli obnovit činnost do té doby exilové sociální demokracie v rámci komunistického režimu. Významné výročí připadá na 19. listopadu. Díky tomu jsme se mohli v uplynulých více než 30 letech významně podílet nejenom na budování svobod a demokratických hodnot v naší zemi, ale také na prosazování sociálních jistot a lepších životních i pracovních podmínek českých občanů.

Připravili jsme pro vás k využití na místních vývěskách letáky k výročí Dne boje za svobodu a demokracii a k obnovení činnosti ČSSD v roce 1989.

19-listopad.pdf

17-listopad.pdf

Blogy