Seminář ČSSD v Senátu PČR: "Boj se sociálním vyloučením-příklady dobré praxe" - 18.10.2011

Seminář ČSSD v Senátu PČR: "Boj se sociálním vyloučením-příklady dobré praxe", konaný dne 18.10.2011. Hlavním cílem tohoto setkání byla výměna zkušeností se cociálně preventivními projekty.

Blogy