Povodně 2013: Hejtmani pracují spolu s ministerstvy na odstranění škod

J.Zimola: Máme návrhy řešení, jak se před povodněmi lépe chránit

Blogy