M.Chládek: ČSSD chce zabránit škodám ve školství, které způsobuje politická krize

Celý záznam tiskové konference M.Chládka:

 

  ČSSD pro pozitivní změny ve školství - výsledky ankety  


ČSSD bude iniciovat pokračování klíčových změn v českém školství 

Sociální demokracie má vážné obavy z negativních dopadů současné politické krize a vládního chaosu na oblast českého školství. Jsme přesvědčeni o tom, že obsazovací loterie, kterou spustil nový premiér Jiří Rusnok v oblasti vzdělávání, je nedůstojná. Nový ministr školství, dosavadní ředitel odboru výzkumu na MŠMT Dalibor Štys, který dobrovolně přiznal, že rezortu ne zcela rozumí, je dalším prohloubením krize v oblasti školství. Je proto nutné co nejdříve přijmout řešení ČSSD - tedy dohodu parlamentních stran na co nejrychlejším konání nových voleb a vzniku silné a odpovědné vlády, která bude personálně stabilní.

Sociální demokracie chce udělat vše pro to, aby byly dopady politické krize na oblast vzdělávání co možná nejmenší. ČSSD bude proto v Senátu ve školském výboru iniciovat jednání s odbornou veřejností, zástupci ministerstva školství i politickými zástupci napříč politickým spektrem o pokračování prací v klíčových oblastech resortu školství.

Mezi klíčové oblasti, ve kterých je nutné v oblasti školství pokračovat, patří podle ČSSD tyto:

1) Novela vysokoškolského zákona – chceme zachránit dosavadní práce, které byly na novele provedeny. Nabízíme jednání rektorům vysokých škol nad připomínkami a návrhy ČSSD tak, abychom mohli společně dosáhnout shody a tento důležitý zákon se mohl dostat do finální legislativní podoby.

2) Změna financování regionálního školství – jsme pro změnu financování tak, aby byla spravedlivá a neodvozovala se jen podle počtu studentů.

3) Státní maturita – musíme dokončit podobu státní maturity, vyhodnotit dosavadní zkušenosti a přijmout zásadní změny v oblasti obsahové kvality i finančního plnění, které je velmi neefektivní. 

4) Kariérní řád – není přijatelné, aby s pádem pravicové vlády spadl pod stůl i kariérní řád, je nutné jej dokončit tak, aby plnil co nejdříve svou roli.

5) Učňovské školství – je nutné dále pracovat na systémové podpoře a rozvoji učňovského školství. 

6) Zvýšení kapacit v předškolních zařízeních – ČSSD představila čtyři návrhy, jak vyřešit nedostatek míst v mateřských školách.

Sociální demokracie chce pokračovat v pozitivních změnách v českém školství. Nemůžeme si dovolit ztrácet čas vládním chaosem a politickou nestabilitou, chceme proto na půdě Senátu vést jednání a dokončovat legislativní procesy, které se týkají těchto šesti klíčových oblastí.

Marcel Chládek, předseda Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice Senátu P ČR, stínový ministr školství za ČSSD

http://www.cssd.cz

Blogy