J.Tejc: Žádám vyvození konkrétní odpovědnosti za porušení zákona vydaváním sKaret

Blogy