Řešení ČSSD pro Moravskoslezský kraj: audit pro OKD a program restrukturalizace kraje

Je nutné v co nejkratším čase poskytnout účinnou podporu 3000 zaměstnanců ohrožených plánovaným uzavřením dolu Paskov...

Stanovisko Politického grémia (PG) ČSSD k situaci OKD

20.09.2013 Vážná situace na dole Paskov je důsledkem dlouhodobého hospodářského vývoje České republiky a neřešených problémů Moravskoslezského kraje. ČSSD vyzývá pana Zdeňka Bakalu a další vlastníky OKD, kteří v minulých letech vykázali mnohamiliardové zisky, aby se plně přihlásili k odpovědnosti za současný kritický stav společnosti OKD a podíleli se na jeho řešení. Kromě samotného majitele podniku, se na řešení musí podílet také Rada hospodářské a sociální dohody, Odborový svaz pracovníků hornictví, zástupci regionu a obcí, sociální partneři i vláda České republiky.

Je nutné v co nejkratším čase poskytnout účinnou podporu 3000 zaměstnanců ohrožených plánovaným uzavřením dolu Paskov, včetně přípravy adekvátního sociálního programu na půdě OKD.

ČSSD vyzývá vládu, aby vytvořila dlouhodobý plán k řešení situace na dole Paskov jako součást programu pro podporu hospodářské a sociální restrukturalizace Moravskoslezského kraje a zároveň zřídila funkci vládního zmocněnce pro Moravskoslezský kraj s právem předkládat návrhy vládě ČR.

V případě, že ČSSD získá potřebný silný mandát v nadcházejících volbách:

  1. personálně i finančně posílíme všechny instituce, které se zabývají aktivní politikou vytváření pracovních míst v Moravskoslezském kraji. Pro tento účel maximálně využijeme prostředků z Evropské unie.
  2. provedeme důkladný audit hospodaření společnosti OKD, kontrolu dodržování privatizačních smluv a závazků uzavřených se státem s tím, zda byly splněny všechny povinnosti, které mají vlastníci vůči českému státu.
  3. program hospodářské a sociální restrukturalizace Moravskoslezského kraje projednáme s Evropskou komisí, a pokud vznikne dohoda na postupném útlumu dolu Paskov, vyjednáme využití evropských prostředků pro tento region například z globalizačního fondu v příštím rozpočtovém období EU 2014-2020.

PG ČSSD:

  1. zřizuje pracovní skupinu k řešení situace v OKD a Moravskoslezském kraji vedenou předsedou ČSSD Bohuslavem Sobotkou a složenou ze stínových ministrů Lubomíra Zaorálka, Michala Haška, Romana Sklenáka, Jana Mládka, Vladimíra Špidly, hejtmana Miroslava Nováka a primátorů Petr Kajnara, Tomáše Hanzela, Michala Pobuckého a Zdeňka Osmanczika.
  2. ukládá stínovým ministrům vstoupit v jednání se svými protějšky v současné vládě v demisi a usilovat o to, aby se v předvolebním a povolebním období práce na přípravě a realizaci plánu pomoci dolu Paskov nezastavily ani nezpomalily.

Blogy