TZ ČSSD: Návrh zákona o dostupném bydlení zrychlí výstavbu bytů

Poslanci ČSSD předloží v dalších týdnech návrh zákona, který vychází z programového prohlášení vlády. To vládu zavázalo mimo jiné akcentovat podporu dostupného bydlení a vytvořit podmínky pro obce požadovat od investorů v rámci výstavby nových bytů určitý podíl tzv. levných bytů.

„V České republice je bydlení problémem. A já jsem rád, že nyní předloží Jan Birke za ČSSD návrh týkající se bydlení, pokud projde, bude to přelomové, inspirujeme se ve Velké Británii a v Rakousku. Jde o program masové bytové výstavby na bázi neziskových korporací a je to jedinečný projekt v oblasti bydlení, revoluční vize,“ představil návrh Jan Hamáček, předseda ČSSD a ministr vnitra.

Nyní ČSSD představí celý zákon nejen novinářům, ale především jednotlivým politickým stranám. „Máme řešení a budeme jednat o jeho podpoře v Parlamentu ČR,“ doplnil Hamáček.

Zajímavostí na tomto zákoně je, že tento systém nepočítá s dotacemi. „Bydlení by díky tomu mohlo být až o třetinu levnější, a to formou družstevnictví. Tím pádem by mohla být až o 30% levnější dosažitelnost vlastních bytů, minimálně pro středně příjmové rodiny,“ přiblížil samotný návrh zákona Jan Birke, jeden z předkladatelů a autorů zákona.

Zákon by měl významně posílit postavení obce při povolování staveb bytů. „Současně ale nabízí i alternativy, jak sami mohou stavbu iniciovat, aniž by úvěrově či investičně obec zatížily. Pro objasnění návrhu jsme sestavili manuál, který obsah zákona přiblíží,“  doplnil Birke.

Do Poslanecké sněmovny plánuje ČSSD návrh zákona řešící bytovou otázku předložit v ideálním případě už toto léto. Klíčové pro nás je, aby se lidem snížily výdaje na bydlení co nejdříve.

Stručný manuál k návrhu zákona o obecně prospěšných společnostech bytových a výstavbě dostupného bydlení.

Souhrn funkce systému:

  1. Přináší potřebný nástroj obcím ale i občanům. Navrhovaný zákon umožní obcím, některým korporacím a bytovým družstvům pomocí funkčního systému obnovit levnější, pro občany dostupnější výstavbu.

  2. Zakládá moderní systém, který na trhu dlouhá léta chybí, který může být základním nástrojem pro to, aby umožnil získat všem aktérům možnost stavět levné byty bez výraznějších nároků na dotační systém.

  3. Nevylučuje přitom pomoc z veřejných zdrojů, bude-li to nezbytné například pro bydlení sociální, prostřednictvím následných nařízení vlády stát dát možnost zejména obcím nárokovat finanční zdroje ze státního rozpočtu na komunální (obecní) bytovou výstavbu.

  4. Umožňuje spustit mechanismus, od kterého lze očekávat výstavbu nejméně deseti tisíc komunálních bytů ročně během několika příštích let.

zdroj: tiskové oddělení ČSSD

Blogy