Antivirus podpořil přes milion pracovních míst, pomohl více než třetině zaměstnanců soukromých firem

5. října 2021

Program Antivirus zachraňoval pracovní místa v době, kdy byla nejvíce ohrožená. Podařilo se tak zažehnat zemětřesení na trhu práce, a díky tomu se místo boje s vysokou nezaměstnaností můžeme nyní věnovat rozvoji ekonomiky. Celkem se prostřednictvím Antiviru podařilo podpořit 1 073 133 zaměstnanců, přičemž každému z nich byla díky MPSV vyplacena náhrada mzdy v průměru za více než 4 měsíce. Program přispěl k udržení pracovních míst pro 37 % zaměstnanců pracujících v soukromé sféře. To vše vyplývá ze souhrnných dat programu Antivirus.

„Potvrdilo se, že antivirus byl nejúspěšnějším vládním programem z těch, které zasáhly do boje s koronavirovou pandemií. Jeho hlavním cílem byla ochrana před vysokou nezaměstnaností. Díky rychlé podpoře se podařilo vstřebat negativní ekonomický šok. Firmy se vyhnuly tomu, aby pod ekonomickým tlakem propouštěly ty lidi, které by po uvolnění ekonomiky musely zase složitě nabírat,“ vysvětlila ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová.

Za jediný měsíc od prvního potvrzeného případu onemocnění COVID-19 na území ČR (1. 3. 2020) se podařilo připravit plošnou a účinnou podporu zaměstnanosti včetně technického zabezpečení a webové aplikace pro přijímání žádostí. A to i přesto, že v Česku neexistoval precedent k programu částečné zaměstnanosti a takto masivní podpory v oblasti zaměstnanosti. „Šlo o prevenci sociálních dopadů pandemie. Podařilo se zachovat vazby mezi zaměstnanci a zaměstnavateli, jejichž zpřetrhání by mělo dlouhodobé katastrofické dopady na hospodářský vývoj,“ uvedla Jana Maláčová. Ta dodává, že pokud by Program Antivirus nebyl, tak by podíl nezaměstnaných mohl klidně násobně vzrůst. „Cíl ochrany pracujících se podařilo splnit. Nyní je v Česku nejnižší míra nezaměstnanosti ze států EU. V srpnu činila u nás podle EUROSTATU 3 procenta, zatímco evropský průměr je 6,7 procenta,“ upřesňuje ministryně.

Univerzálnost programu umožňovala pružně reagovat na potřeby firem z různých odvětví a díky průběžnému vyplácení podpory, administrativní jednoduchosti i online komunikaci se pomoc dostávala firmám včas. Od poloviny března 2020 byla vyplacena celková podpora ve výši 50 mld. Kč, z toho 11 mld. Kč v programu Antivirus A, 18 mld. Kč v režimu Antivirus B a 21 mld. v režimu Antivirus A+. Největší pomoc směřovala do sektorů obchodu (23 %), pohostinství a ubytování (20 %) a zpracovatelského průmyslu (17 %). MPSV pomohlo vyplatit téměř 4,5 milionu náhrad mezd.
Program přitom dokázal reagovat na průběh pandemie. „Podpora se zvyšovala při uzavírání ekonomiky a klesala při jejím otevírání. Antivirus pomáhal tehdy, kdy to bylo nejvíc potřeba,“ zdůrazňuje ještě Jana Maláčová.

Více než 22 % podpořených zaměstnanců patřilo kvůli svému věku do skupiny zaměstnanců ohrožených nezaměstnaností, tedy pracující ve věku mezi 18 a 24 lety a mezi 55 a 64 lety. Těmto skupinám v krizových obdobích více hrozí ztráta zaměstnání a následně dlouhotrvající nezaměstnanost.

Kompletní analýzu Programu Antivirus najdete na tomto odkazu: https://www.mpsv.cz/documents/20142/2061970/Anal%C3%BDza+Antiviru.pdf/

zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Blogy