Česká republika pokračuje v jednáních s Polskem o budoucnosti těžby v dole Turów

25. září 2021

V pátek 24. září proběhlo jednání expertních týmů České republiky a Polska ve sporu o těžbu v dole Turów. Šlo o první jednání po rozhodnutí Soudního dvora EU, který tento týden rozhodl o sankcích pro Polsko, které i nadále pokračuje v těžbě. Čeští a polští vyjednavači se dnes přiblížili kompromisu a dohodli se na pokračování vyjednávání tak, aby k mimosoudní dohodě došlo v nejbližší době.

„Pro nás je ve vyjednávání jen jeden cíl, a to zaručit, aby na české straně hranice nedošlo v žádném případě k ohrožení přístupu k pitné vodě. Případná dohoda s Polskem toto musí jasně obsahovat včetně jasných a právně vymahatelných garancí ze strany Polska," řekl šéf české diplomacie Jakub Kulhánek (ČSSD).

Česká republika ujistila polskou stranu, že má stále zájem jednat a dosáhnout dvoustranné dohody ohledně Turówa. Polsko patří mezi nejbližší spojence ČR, a to v rámci V4, EU nebo NATO. „V posledních dnech zazněla tvrdá prohlášení. Je to logické, jde o životní prostředí českých občanů, o jejich pitnou vodu. Není ale naším zájmem jakkoliv poškodit dosud velmi dobré vztahy mezi ČR a Polskem. Jsme spojenci, spolupracujeme bilaterálně, ve V4 i na unijní úrovni. Naše země sdílejí řadu společných názorů a zájmů, ať už jde o témata unijních politik, otázky bezpečnosti nebo hospodářské politiky,“ uvedl ministr zahraničních věcí Kulhánek.

Po dnešním jednání expertních týmů je zřejmé, že jsou obě strany otevřené dohodě a kompromisu u problematických bodů. V příštím týdnu by měla jednání pokračovat jak na úrovni ministrů životního prostředí, tak na úrovni expertních týmů. „Česko-polské vztahy nelze redukovat pouze na otázku Turówa. Z pohledu ČR je otázka rozšíření dolu v Turówě navíc otázkou odbornou a technickou, nikoli politickou. Věřím, že se podaří nalézt oboustranně přijatelné řešení a že tato otázka nebude mít významnější dopad na vzájemné vztahy,“ dodal šéf české diplomacie.

zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí

Blogy