ČSSD odmítá drastické a asociální návrhy NERVu na konsolidaci veřejných financí

2. listopadu 2022

Vládní skupina NERV přichází s řadou návrhů, jak konsolidovat veřejné finance. Některé z nich vrací tuto zemi zpět do dob asociálních a drastických škrtů Nečasovy vlády. Pravicové experimenty, jež měly drtivý dopad na životy běžných lidí, nesmí současná vláda opakovat. Ekonomové, odborníci na sociální oblast a vzdělávání či bezpečnostní experti ČSSD varují před jejich realizací.

vlajka-lidovy-dum-ld-1.jpg

Za naprosto nepřijatelné považuje sociální demokracie návrhy NERVu v oblasti důchodového systému. „Zrušení valorizace podle jedné poloviny růstu mezd by vedla k radikálnímu zchudnutí důchodců. Znovuzavedení automatu zvyšování zákonného věku odchodu do důchodu zcela ignoruje fakt, že se neprodlužuje střední délka života v dobrém zdraví. Zvyšování hranice věku odchodu do důchodu používají jen ti, kteří si s penzijním systémem neví vůbec rady,“ uvedl předseda ČSSD Michal Šmarda. Sociální demokracie souhlasí s potřebou změn III. důchodového pilíře, na který stát vydává ročně zhruba 19 miliard skrze přímé podpory či úlevy na dani. Jediný, kdo na tom ale vydělává, jsou majitelé penzijních fondů, nikoliv střadatelé. Podle ČSSD je efektivnější vytvořit státní penzijní fond tak, jak to projednávala Komise pro spravedlivé důchody. Stát si takto může půjčit peníze od občanů například na budování infrastruktury a za to garantovat výnos alespoň na úroveň inflace.

Sociální demokraté kategoricky odmítají znovuzavedení karenční doby v případě nemoci. Karenční dobu zavedla vláda ODS, přičemž to byla ČSSD, která ji zrušila jako opatření šikanující nemocné, jenž nemá ve vyspělé společnosti své místo. Je nutné připomenout, že zaměstnavatelé s jejím zrušením souhlasili za podmínky zavedení elektronických neschopenek. Byla to vláda ČSSD, která tuto podmínku splnila.

Sociální demokracie rovněž zcela odmítá návrhy na zavádění školného na vysokých školách. „Podle zahraniční praxe (Velká Británie, USA) školné nevede ke zvyšování kvality studia či zkracování jeho doby, a naopak sociálními dopady omezuje přístup ke vzdělání. Země, která má obstát v budoucnosti, musí do vzdělanosti společnosti investovat, ne naopak. Podobně neprozíravý je návrh na zrušení školkovného, které je důležité pro vyrovnávání pozdějších vzdělávacích nerovností. Investice do předškolního vzdělávání jsou nejefektivnější ze všech investic do vzdělávání,“ dodává Daniela Ostrá, místopředsedkyně ČSSD a vysokoškolská pedagožka.

Seznam opatření NERVu obsahuje nicméně i položky, které ČSSD dlouhodobě prosazuje jako vhodné nástroje konsolidace veřejných financí za udržení sociálního smíru. Tzv. Záchranný kruh proti chudobě, který ČSSD představila už na jaře, obsahuje podobně jako materiál NERVu návrh na zvýšení úhrad za vydobyté nerosty. Nadto sociální demokraté dlouhodobě upozorňují na nutnost úprav systému daňových výjimek či zvýšení majetkových daní, které jsou u nás de facto nulové. „Český daňový systém jako celek si zaslouží komplexně přeměnit. Udělat pořádek i v daňových pásmech, jak navrhuje NERV, není od věci. Je ale třeba ohlídat, aby se nezdražily občanům zboží a služby základní potřeby. ČSSD naopak v této oblasti dlouhodobě navrhuje snížení DPH na základní potraviny na 5%. Návrh vůbec nezmiňuje vyšší zdanění korporací ani sektorové daně. ČSSD naopak dlouhodobě prosazuje zavedení progresivního zdanění PO nebo zdanění bank, které by vyřešilo řadu fiskálních problémů. Vláda musí mít v krizi odvahu postavit se těm, kteří generují nepřiměřené zisky a férově je zdanit. NERV ji naopak radí pustit žilou domácnostem, které se ale dnes masivně propadají do chudoby,“ uvádí k opatřením NERVu předseda Šmarda.
   

Blogy