Dětským skupinám pomůže mimořádná dotace Ministerstva práce a sociálních věcí

12. dubna 2021

Dětské skupiny musely v minulých měsících zápasit s poklesem plateb od rodičů a 1. března byly dokonce plošně uzavřeny. Ministerstvo práce a sociálních věcí proto navrhlo mimořádný dotační titul pro poskytovatele služby dětských skupin, ze kterého bude možné hradit jak nájemné, tak i zvýšené náklady související s pandemií COVID-19 (například roušky, respirátory nebo dezinfekci). Vláda dnes schválila, že na tyto dotace bude vyčleněno 74,2 milionu korun.

„Zřizovatelé dětských skupin jsou převážně neziskové organizace a ty už ze své podstaty nemohly v minulosti vytvářet finanční úspory. V období pandemie musely čelit úbytku příjmů, přitom je pravidla financovaní z ESF vylučovala z jakékoliv jiné veřejné covidové podpory. Proto jsme vládě navrhli dotační tituly, které by dětským skupinám měly rychle a účinně pomoci,“ uvedla ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (CSSD).

Kvůli pandemii opadl zájem o službu, snížily se platby od rodičů a vše vygradovalo plošným uzavřením dětských skupin. V současné době jsou dětské skupiny financované z ESF prostřednictvím dvou tzv. jednotkových nákladů (jednotka na provoz a jednotka na nájem). Jednotka na provoz se přitom odvíjí od reálné docházky. „MPSV promptně reagovalo na pandemii již na začátku. Od 18. září 2020 je platná výjimka z postupů při výpočtu obsazenosti, díky níž se aktuální propad docházky nepromítá do výše dotace,“ připomíná ministryně práce a sociálních věcí. Zároveň však dodává, že zásadním problémem zůstal propad příjmů z plateb od rodičů.

Ministerstvo práce a sociálních věcí z těchto důvodů připravilo mimořádné dotační řízení pro poskytovatele služby péče o dítě v dětských skupinách. Celkem 30 milionů korun vyčlenilo na podporu hrazení nájmů.

„Dotace na nájemné je navržená tak, aby pokryla polovinu výdajů poskytovatele na nájemné na období 6 měsíců v průběhu roku 2021,“ upřesňuje Jana Maláčová.

S ohledem na současné nastavení financování si přitom poskytovatelé služeb v dětských skupinách budou moci zvolit, zda setrvají v čerpání finanční podpory z ESF v podobě pravidelné jednotky na nájem nebo zda využijí finanční prostředky v rámci této mimořádné dotace MPSV.

Na další částečnou kompenzaci zvýšených nákladů souvisejících s pandemií COVID-19 je vyčleněna částka ve výši 44 200 000 Kč. Podpora bude náležet všem poskytovatelům služeb v dětských skupinách, kteří o ni požádají, a bude sloužit například na nákup roušek, respirátorů, ochranných štítů, dezinfekčních přípravků, na dezinfekci prostor apod. V rámci této kompenzace lze žádat až o 12 000 Kč na jednu pečující osobu. To například znamená, že dětské skupiny s kapacitou do 6 dětí mohou požádat o dotaci maximálně na dvě pečující osoby (tj. 24 000 Kč).

V České republice je aktuálně v provozu 1 132 dětských skupin s celkovou kapacitou 15 049 míst. Při střídavé docházce dětské skupiny navštěvuje zhruba 18 tisíc dětí.

zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Blogy