J. Kulhánek přednesl projev na Mezinárodním fóru k připomínce holocaustu a boji proti antisemitismu

14. října 2021

Ministr zahraničí Jakub Kulhánek (ČSSD) vystoupil 13. října 2021 se svým projevem na konferenci Mezinárodní fórum k připomínce holocaustu a boji proti antisemitismu, která se konala ve švédském Malmö. Šéf české diplomacie představil tři české závazky ke zlepšení situace v této oblasti.

Akce se konala za účasti švédského krále Karla XVI. Gustava a královny Silvie Švédské. Hlavním motem bylo „Remember, React and Act“. Letošní fórum navazovalo na to uspořádané v roce 2000, na kterém ČR reprezentoval tehdejší prezident Václav Havel a jehož výsledkem bylo přijetí tzv. Stockholmské deklarace a vznik Mezinárodní aliance pro připomínku holocaustu.

Ochrana a podpora lidských práv je jedním ze základních kamenů české zahraniční politiky. Ministr Kulhánek vystoupil k tématu boje proti antisemitismu a nenávisti na sociálních sítích. „Je nezbytné zajistit bezpečné a odpovědné on-line prostředí. Zároveň musí dojít ke zkrácení času mezi výskytem antisemitských a nenávistných projevů na internetu a sociálních sítích a jejich odstranění a potrestání,“ uvedl šéf české diplomacie. „Co je trestné off-line, musí být trestné on-line,“ dodal.

Ministr Kulhánek na konferenci dále představil tři závazky, kterými ČR bude usilovat o zlepšení situace v boji proti antisemitismu: 1) vytvoření České národní strategie boje proti antisemitismu, 2) otevření státní příspěvkové organizace Památník ticha a 3) uspořádání mezinárodní konference k Terezínské deklaraci v rámci českého předsednictví v Radě EU v roce 2022.

Blogy