J. Maláčová: Nový projekt Kompas od března pomáhá najít správný směr trhu práce

23. března 2021

Jak moc zasáhla pandemie koronaviru pracovní trh? Najdu si nové místo? Ovlivní Průmysl 4.0 naše profese a jaké vzdělání bude potřeba? To je jen malý výčet otázek, na které dnes lidé hledají odpověď. Zodpovědět by je měl projekt Kompas, který v březnu spustil webové stránky www.predikcetrhuprace.cz. Projekt poskytne predikci trhu práce nejen na národní úrovni, ale i na úrovni jednotlivých krajů.

„To, že trh práce čekají v následujících letech výrazné změny, je nepopíratelný fakt. Formování trhu práce teď ještě více uspíšila pandemie koronaviru,“ vysvětluje ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD). „Kompas ukáže hlavní milníky trhu práce, na které bude třeba se zaměřit. Budeme například vědět, kam zacílit rekvalifikace, kde chybí pracovní síla i důvody proč,“ dodává ministryně.

Projekt vychází z dat od zaměstnavatelů, která jsou dále zpřesňována ve spolupráci s kraji a odborníky v jednotlivých odvětvích. Výstupy tak mnohem lépe reflektují situaci v České republice jako celku i v jednotlivých regionech. To umožní odpovědět na řadu otázek jak významným zaměstnavatelům a investorům, tak i veřejnosti.

Stránky jsou určeny jak odborné, tak i široké veřejnosti. „Chceme poskytnout kvalitní informace srozumitelnou formou, pro všechny uživatele. Cílem je aktuálně reagovat na změny na trhu práce a tyto informace předat prostřednictvím výstupů z projektu. Velmi si ceníme spolupráce s kraji,“ doplňuje náměstkyně ministryně pro oblast zaměstnanosti Kateřina Štěpánková.

Tým odborníků pod záštitou Ministerstva práce a sociálních věcí pracoval na projektu od roku 2017.

zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Blogy