J. Maláčová: Ošetřovné se zvýší na 80 procent výdělku. Nová pravidla pomohou většině rodin

22. dubna 2021

Ošetřovné v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii vzroste zpětně už od 1. března ze 70 na 80 procent denního vyměřovacího základu. Čerpat ho bude možné i při ošetřování dětí se zvláštními vzdělávacími potřebami. Rozhodli o tom včera senátoři, nyní už chybí jen podpis prezidenta republiky.

„Cílem navýšení je zlepšit situaci rodin s dětmi, které kvůli zavřeným školám přicházejí už několik měsíců o část příjmů. Předcházíme zároveň tomu, aby nebyly nuceny žádat o jiné dávky,“ vysvětluje ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD). Zároveň by mělo dojít i k rozšíření okruhu příjemců především o rodiče dětí starších 9 let se speciálními vzdělávacími potřebami, které objektivně nejsou schopny účastnit se samostatně on-line výuky. „Jde například o děti se závažnými vývojovými poruchami chování, souběžným postižením více vadami nebo autismem,“ upřesňuje také Jana Maláčová.

Ošetřovné se zvyšuje zpětně od 1. března 2021. „V případech, kdy bylo ošetřovné za březen už vyplaceno pouze ve výši 70 procent denního vyměřovacího základu, bude následně bez žádosti doplaceno,“ připomíná dále ministryně.

Podle předchozích pravidel se ošetřovné týká také péče o školáky ve věku do 26 let, kteří jsou závislí na pomoci jiné osoby aspoň ve stupni I (lehká závislost), děti využívající služby denních, týdenních stacionářů a obdobných zařízení a děti, které se nemohou účastnit výuky z důvodu nařízení karantény v rodině.

Ministerstvo práce a sociálních věcí odhaduje, že ošetřovné v době zavření škol může pobírat až 180 tisíc lidí. Náklady na ošetřovné se v období od 1. března do 11. dubna 2021 předpokládají zhruba 610 milionů korun týdně, při navýšení na 80 procent redukovaného příjmu stoupne tato částka na přibližně 700 milionů týdně, s otevíráním škol se výdaje od 12. dubna postupně snižují.

zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Blogy