J. Maláčová: Senát podpořil posílení pěstounské péče

10. září 2021

Senát, který schválil návrh novely zákona o sociálně právní ochraně dětí z dílny Ministerstva práce a sociálních věcí, vyslal několik dobrých zpráv nejen pěstounům, ale především dětem, k nimž nebyl osud zrovna přívětivý. Co přinese? Úpravy v pěstounské péči, které posílí zejména péči u přechodných pěstounů nebo péči o děti s hendikepy či o sourozenecké skupiny. Stabilnějšího financování se dočkají i takzvané ZDVOPy, krizová zařízení pro děti, stejně tak dojde k podpoře mladých dospělých, kteří odcházejí z ústavní nebo náhradní péče, a chtějí pokračovat ve studiu. Ústavní péče pro děti do 3 let se bude v následujících letech naopak omezovat.

Upravená podoba novely zákona o sociálně právní ochraně dětí počítá se zvýšením odměn za pěstounskou péči. „Jde o první koncepční úpravu od roku 2013, která by měla nastavit a znovu nastartovat náhradní rodinou péči v Česku. Zájem pěstounů v posledních letech stagnoval a tato novela by měla situaci zásadním způsobem změnit,“ věří ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD). „Očekáváme v dalších 5 letech až 40procentní nárůst zájemců o pěstounskou péči,“ dodává. „Stát se pěstounem je velké rozhodnutí a často mu stály v cestě i finanční důvody. Zvýšení odměn je nutností, životní náklady rostou dramaticky úplně všem,“ pokračuje dále Jana Maláčová. „Podařilo se navázat tyto odměny na minimální mzdu a životní minimum, což považuji za koncepční. Nebude totiž nutné o navýšení rozhodovat každý rok znovu a znovu,“ vyzdvihuje Jana Maláčová. Dojde také k navýšení státního příspěvku na výkon pěstounské péče ze 48 tisíc Kč na 54 tisíc Kč ročně pro doprovázející organizace.

Přehled odměn pěstouna v korunách:

Stávající odměna pěstouna (v „hrubém“)

1 dítě

1 dítě ve st. záv. I

2 děti

3 děti

1 dítě ve st. záv. II-IV

Za každé další dítě

Přechodní
pěstouni

12 000

12 000

18 000

30 000

30 000

+ 6 000

20 000

Nová úprava

Zprostředkovaná pěstounská péče

(v „hrubém“)

1,0×MM

(15 200)

1,2×MM

(18 240)

1,5×MM

(22 800)

2,0×MM

(30 400)

2,0×MM

(30 400)

+0,5×MM*

(7 600)

1,8×MM**

(27 360)

Nezprostředkovaná pěstounská péče (osoby blízké, tety, strýcové a další)

(nezdaňuje se – v „čistém“)

2,3׎M (8878)

2,3׎M (8878)

2,3XŽMx2

(17 756)

2,3׎Mx3

(26 634)

5,5׎M

(21 230)

+2,3׎M (+8878),

resp. 5,5׎M

Nezprostředkovaná pěstounská péče (osoby blízké, tety, strýcové a další)

(nezdaňuje se – v „čistém“)

1,8׎M

(6 948)

1,8׎M

(6 948)

1,8׎Mx2

(13 896)

1,8׎Mx3

 (20 844)

5,5׎M

(21 230)

+1,8׎M
(6 948),

resp. 5,5׎M

+ příspěvek na úhradu potřeb dítěte 

  • 4 950 Kč pro dítě ve věku do 6 let

  • 6 105 Kč pro dítě ve věku od 6 do 12 let

  • 6 985 Kč pro dítě ve věku od 12 do 18 let

  • 7 260 Kč pro dítě ve věku od 18 do 26 let

Vysvětlivky: MM – měsíční minimum, ŽM – životní minimum, *příspěvek na další dítě se bude lišit také podle stupně závislosti, ve stupni závislosti III a IV bude 0,75násobek minimální mzdy, ** odměna se bude lišit podle počtu dětí a podle toho, v jakém jsou stupni závislosti.

Mladí dospělí, kteří odcházejí z dětských domovů, ústavních zařízení nebo z pěstounské péče nově budou dostávat příspěvek při dalším studiu ve výši 15 tisíc korun měsíčně. Stát by jim měl pomoci při hledání bydlení a zaměstnání.

Novela kromě toho výrazně omezuje umisťování dětí ve věku do 4 let do pobytových zařízení, především do dětských domovů pro děti do 3 let (kojeneckých ústavů). „Podle mého přesvědčení nejmenší děti, a vlastně žádné děti, do ústavu nepatří. Pokud vyrůstají alespoň v náhradních rodinách, tak mají mnohem větší šanci na šťastný a úspěšný život. Kojenecké ústavy nedokážou i přes veškerou možnou snahu dětem zajistit rodinné prostředí. Jsme poslední evropskou zemí, kde tato zařízení fungují. Přijetí této novely proto považujeme za velmi důležitý krok,“ dodává ministryně s tím, že od roku 2025 budou moct být děti mladší 3 let pouze v péči fyzické osoby.

Stabilní financování získají díky novele také takzvané ZDVOPy, tedy zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. Jde o krizová zařízení poskytující ochranu dětem, které se ocitly bez jakékoli péče. „Státní příspěvek, který je 22 800 korun, již absolutně nestačí na pokrytí nákladů. Proto je ho nutné navýšit na 36 000 Kč měsíčně za obsazené lůžko, což by mělo zajistit dostatečný finanční polštář pro to, aby MPSV již nemuselo vypisovat mimořádné dotace jako v posledních letech,“ říká ministryně Jana Maláčová.

Zákon vejde v účinnost od 1.1.2022.

zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Blogy