Kritika kontrol inspekce práce od majitele firmy Brano i od Hospodářské komory ČR není na místě

9. září 2021

Nařčení z využití inspektorů práce ve volební kampani, které je obsahem prohlášení Hospodářské komory ČR (HK ČR), je podle ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové nepřijatelné. Neoprávněná je i kritika majitele firmy Brano, a.s., a poslance Pavla Juříčka, podle kterého nebyla firma o výsledcích kontroly informována. Protokol o kontrole však obdrželi zástupci společnosti už na konci července. Vyplývá to z údajů, které poskytl Státní úřad inspekce práce (SÚIP).

Hospodářská komora ČR (HK ČR) vydala prohlášení, ve kterém ještě před tiskovou konferencí, na níž byly prezentovány výsledky kontrol, akci Férová práce zpochybnila.

„Hospodářská komora zastupuje zaměstnavatele. Dokonce i ty, kteří se ke svým zaměstnancům nechovají fér. Jejich náhlá starost o pověst inspektorů mě proto překvapuje. Akce Férová práce prestiž SUIP naopak zvýšila, protože dostala
na světlo práci inspektorů, která kvůli nezájmu médií léta zůstávala skrytá,“ uvedla ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD).

„Státní úřad inspekce práce prověřuje firmy průběžně. Během covidu rychle přibývalo podnětů od zaměstnanců. Státní úřad inspekce práce na tyto podněty musí ze zákona reagovat. A tou reakcí byla mimořádná kontrolní akce Férová práce. Není možné, aby si někdo myslel, že přestal platit zákoník práce. Masivní porušování práv zaměstnanců v téhle zemi nelze přehlížet ani kvůli koronaviru, ani kvůli volbám. Vyzývám proto Hospodářskou komoru, aby přestala krýt nebo dokonce hájit porušování zákonů ve vztahu k zaměstnancům. To je naprosto nepřijatelné,“ dodává Jana Maláčová.

Kontrola společnosti BRANO a.s.

Kontrola ve společnosti BRANO a.s., která v Moravskoslezském kraji vyrábí autodíly, byla ukončena 28. 7. 2021, přičemž protokol o kontrole byl zaslán do datové schránky společnosti o dva dny později (30. 7. 2021). V datové schránce si jej zástupci firmy převzali ještě tentýž den (tzn. 30. 7. 2021). Lhůta pro podání námitek k obsahu protokolu tak uplynula 16. 8. 2021, aniž na ni firma reagovala. Správní řízení o uložení pokuty proto bude zahájeno v nejbližších dnech.

„Průběh kontroly, údaje o jejím ukončení a dalších krocích jsem ihned prověřovala u vedení SÚIP. Ti mi potvrdili, že informace, které jsme prezentovali jsou správné. Je možné, že se k panu Juříčkovi nedostaly, ale postup inspekce je v pořádku a v souladu s příslušnými předpisy,“ potvrdila ministryně Jana Maláčová, do jejíhož resortu inspekce práce spadá.

Firmě Brano, a. s., podle zjištěného rozsahu porušení předpisů hrozí až dvoumilionová pokuta. Nešlo totiž o ojedinělé prohřešky. Zde je výčet hlavních nedostatků, které odhalili inspektoři SÚIP:

  • rozvrh pracovní doby v rozporu se zákoníkem práce u 11 zaměstnanců

  • nedostatky v evidenci pracovní doby u 6 zaměstnanců

  • porušování odpočinku během pracovní doby u 6 zaměstnanců

  • 15 zaměstnancům přiděleným agenturou práce není rozvržena pracovní doba

  • nedodržování maximálního rozsahu přesčasů u 5 dočasně přidělených zaměstnanců agentury práce

  • neoprávněné srážky ze mzdy u 10 zaměstnanců

  • nedostatky v oblasti BOZP

 

zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Blogy