Ministr Kulhánek pověřil novým ředitelem České rozvojové agentury Michala Minčeva

4. října 2021

Ministr zahraničních věcí Jakub Kulhánek (ČSSD) pověřil k 1. říjnu 2021 Michala Minčeva řízením České rozvojové agentury. Michal Minčev přichází na tuto pozici z diplomatického postu v zemích Východoafrického společenství. Hlavní vizí nového ředitele je propojení české rozvojové spolupráce s finančními prostředky, které v rámci nadcházejícího víceletého finančního rámce EU budou k dispozici v rámci Nástroje pro sousedství a rozvojovou a mezinárodní spolupráci. Je proto nezbytné, aby se i za pomoci těchto finančních prostředků EU podařilo prosadit úspěšná česká řešení.

Michal Minčev pracoval v rozvojových zemích v rámci Východoafrického společenství posledních pět let. Má za sebou zkušenosti jak ze státní správy, kde působil na vedoucích pozicích na Ministerstvu zahraničních věcí, tak na Ministerstvu průmyslu a obchodu, kde byl mimo jiné zodpovědný za agendu EU či agendu mezinárodní konkurenceschopnosti. V rámci soukromého sektoru pak působil na pozicích marketingového ředitele u významných mezinárodních společností. Zahraniční zkušenosti má rovněž z rychle rostoucích trhů jako Čína či Jižní Korea, na kterých rovněž dlouhodobě působil.

Vystudoval obor Ekonomika a řízení na Českém vysokém učení technickém v Praze a MBA na londýnské University of Westminster. Má rovněž mnoholetou zkušenost s prací v rámci vládní agentury CzechTrade, kde působil jak na místě ředitele zahraniční kanceláře mimo jiné v Londýně, tak ve vedení agentury, kde byl zodpovědný kromě jiného za řízení zahraničních zastoupení agentury. Vize nového ředitele počítá i s další spoluprací s partnerskými rozvojovými agenturami a finančními institucemi včetně Evropské investiční banky, do které se po skončení své úspěšné mise u ČRA vrací dosavadní ředitel Jan Slíva.

„Zahraniční rozvojová spolupráce České republiky je klíčovým nástrojem zahraniční politiky pro účinnou reakci na globální výzvy. Jsem rád, že s příchodem nového pana ředitele bude možné propojit jeho zkušenost jak ze soukromého, tak veřejného sektoru, která je pro prosazování českých řešení v rozvojové agendě nezbytné,“ řekl u příležitosti uvedení nového ředitele ministr zahraničních věcí Jakub Kulhánek.

Česká rozvojová agentura je vládní agentura zřizovaná Ministerstvem zahraničních věcí České republiky, která plní úkoly implementační agentury v oblasti zahraniční rozvojové spolupráce.

obrázek

zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí

Blogy