Nad Černínským palácem visí vlajka OSN, připomíná Den Spojených národů

24. října 2020

V sobotu 24. října 2020 si celý svět znovu připomíná Den Spojených národů. Přesně před 75 lety totiž vstoupila v platnost Charta OSN, kterou byla tato mezinárodní organizace oficiálně založena. Ministerstvo zahraničí se rozhodlo výročí připomenout symbolickým vyvěšením vlajky OSN na budově Černínského paláce. Den Spojených národů je zároveň vyjádřením podpory světového společenství cílům OSN.

Československo, jakožto jedna z prvních obětí nacismu, bylo jedním ze zakládajících členských států OSN. „Organizace se musela od svého založení přizpůsobit dějinnému vývoji, rozrůstajícímu se počtu členských států na dnešních 193 zemí i novým výzvám. Co ovšem zůstává, je nezpochybnitelný odkaz Charty a především hodnoty, které ukotvuje v mezinárodním řádu,“ připomněl ministr.

Mezi ně patří mírové řešení sporů, respektování územní celistvosti a politické nezávislosti členských států, stejně jako úcta k lidským právům a základním svobodám. Den Spojených národů je proto skvělou příležitostí, kdy si svět tyto významné společenské hodnoty může připomenout.

Česká republika se dlouhodobě angažuje v rámci EU i na půdě OSN za posílení multilaterální spolupráce. „Takovou kooperaci považujeme za nejefektivnější způsob, jak čelit aktuálním globálním výzvám, jako jsou změny klimatu, pandemie, kybernetická bezpečnost, terorismus nebo prevence extrémní chudoby,“ dodal Petříček. ČR zároveň v souvislosti se současnou pandemií COVID-19 podpořila výzvu generálního tajemníka OSN ke globálnímu příměří a k respektování zásad mezinárodního práva.

zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí

Blogy