Předsednictvo ČSSD vítá prosazení přímé volby prezidenta a chce zavést jasná pravidla pro financování prezidentské kampaně

10. února 2012

Předsednictvo ČSSD vítá prosazení přímé volby prezidenta republiky, které bylo dosaženo především díky podpoře sociálnědemokratických senátorů. Podařilo se nám tak naplnit jeden z dlouhodobých programových cílů, který jsme navrhovali už od roku 1992. Nadále bude ČSSD důsledně prosazovat i zbývající druhý pilíř, posilující prvky přímé demokracie, ústavně zakotvené celostátní referendum.

Předsednictvo ČSSD zároveň rozhodlo zavést jasná pravidla pro transparentní financování prezidentských kampaní. Tento záměr navazuje na senátní návrh ČSSD na zpřísnění pravidel financování politických stran.

ČSSD je přesvědčena, že přímá volba prezidenta všemi občany musí být soubojem zajímavých osobností, programů a vizí, nikoli soubojem peněz a vlivu ekonomických zájmových skupin snažících se privatizovat českou politiku. Chceme zamezit finančnímu souboji nejrůznějších průmyslových a finančních „oligarchů“, zabránit „nakupování“ voličů pomocí velkolepých mediálních kampaní či privatizaci veřejného prostoru.

Proto ČSSD navrhuje nepřekročitelné finanční limity volební kampaně pro každého z prezidentských kandidátů na úrovni maximálně 15 milionů korun a povinnost zveřejňovat všechny sponzory nad 50 tisíc korun tak, aby nevznikaly žádné pochybnosti o původu peněz či dárců. Zároveň prosazuje zákaz financování prezidentské kampaně právnickými osobami, uzákonění povinnosti financovat volební kampaň přes zvláštní účet a zavedení povinnosti do 30 dnů po volbách veřejně informovat o struktuře příjmů a výdajů spojených s volební kampaní.

Premiér Petr Nečas by se nám měl zároveň veřejně omluvit za svá slova, kterými občany strašil tím, že právě zákonodárci ČSSD budou schválení přímé volby blokovat. Měl by si udělat pořádek ve své vlastní straně, když celkem 10 senátorů ODS hlasovalo proti zavedení přímé volby prezidenta.


Blogy