Přes 2 miliardy korun z IROP je připraveno na rozvoj sociálních služeb

2. června 2021

Více než 2 miliardy korun z nového investičního nástroje REACT-EU jsou připraveny v Integrovaném regionálním operačním programu (IROP) na projekty, které zlepší úroveň poskytování ambulantních, terénních i komunitních pobytových sociálních služeb. O podporu mohou organizace a jejich zřizovatelé žádat až do 3. února 2022.

„Výzva je zaměřena na nákup budov, zařízení a vybavení, výstavbu budov nebo i na stavební úpravy. Cílem je pomoci organizacím, aby mohly lépe reagovat na dopady koronavirové krize,“ vysvětluje ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD). „Chtěli bychom zároveň podpořit přání lidí zůstat co nejdéle v domácím prostředím, a pokud je to už skutečně nezbytné tak, aby mohli využít moderní a komunitní pobytovou službu,“ dodává.

Ve výzvě s názvem „Sociální infrastruktura se zvýšenou energetickou účinností“ je pro žadatele připraveno celkem 2 067 883 689 korun z Evropského fondu pro regionální rozvoj, přičemž minimální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt je 500 tisíc korun a maximální výše je 60 milionů korun. Podmínkou ale je, že projekty musí být dokončeny nejpozději do konce roku 2023. O podporu mohou žádat od 31. května 2021 do 3. února 2022 zřizovatelé organizací poskytujících sociální služby (například kraje, obce, neziskové organizace nebo církve) i organizace samotné. Peníze by měly být využity zejména v centrech denních služeb, v denních i týdenních stacionářích, v azylových domech, v zařízeních poskytujících krizovou pomoc a podobně. Cílovými skupinami, kterým by měla tato zařízení pomáhat, jsou senioři, osoby sociálně vyloučené, osoby ohrožené sociálním vyloučením, osoby se zdravotním postižením, osoby s poruchou autistického spektra, osoby se zkušeností s duševním onemocněním, ale i zaměstnanci sociálních služeb.

Podrobné informace o výzvě najdete ZDE.

zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Blogy