Prioritou MPSV je podpora rodiny a ochrana práv dětí

1. června 2021

Na 1. červen připadá tradičně každý rok Mezinárodní den dětí. Ministerstvo práce a sociálních věcí považuje podporu rodin za jedno ze stěžejních témat. Letošní rok je v této oblasti ve znamení velkých změn. Povedlo se například prosadit novou podporu samoživitelek a samoživitelů prostřednictvím náhradního výživného, v legislativním procesu je novela zákona o dětských skupinách a od ledna mohou zaměstnanci využívat institut sdíleného pracovního místa. MPSV vnímá tento významný den nejen jako svátek dětství, ale také dětských práv.

„Mezi ta patří právo na život ve vlastní nebo náhradní rodině. Děti mají žít v láskyplném a bezpečném prostředí a užívat si blízkost osoby, která o ně pečuje. Proto je pro mě stěžejní zaměřit se na podporu dětí, které nemají to štětí vyrůstat se svou vlastní rodinou. A to se díky rozvoji pěstounské péče daří,“ říká ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD).

V tuto chvíli je v dětských domovech pro děti do 3 let věku (tzv. kojeneckých ústavech) jenom asi 200 dětí do 3 let a z toho jen 33 dětí mladších než rok. Ještě před třemi lety byl přitom tento počet dvojnásobný. Drtivá většina dětí v ústavech se brzy vrací domů a pro stále vyšší počet dětí se daří nalézt také pěstouny. Pokud by tento trend pokračoval, mohly by brzy být všechny malé děti v rodinném prostředí. „I proto je tak zásadní přijetí novely zákona o sociálně-právní ochraně dětí, která je nyní ve Sněmovně. Musíme podpořit pěstouny, vytvořit pro ně správné podmínky a neházet jim klacky pod nohy. Bez nich bychom těmto dětem jen těžko dokázali pomoci,“ dodává Maláčová.

Co se změnilo

Náhradní výživné

Od 1. července 2021 budou moci rodiny samoživitelek a samoživitelů, kteří dlouhodobě bojují s neplacením výživného ze strany druhého z rodičů, žádat na Úřadu práce ČR o novou dávku náhradního výživného. Náhradní výživné bude náležet ve výši stanovené vyživovací povinnosti, nejvýše však ve výši 3000,– Kč.

Sdílené pracovní místo

Na podporu rozvoje flexibilního zaměstnávání a slaďování pracovního a rodinného života připravilo Ministerstvo práce a sociálních věcí institut sdíleného pracovního místa, které platí od počátku roku. Zaměstnavatel díky tomu může rozdělit jedno pracovní místo mezi více zaměstnanců s kratší pracovní dobou. Tato novinka umožní především rodičům s malými dětmi lépe sladit pracovní a rodinný život.

Dotace na podporu rodin

V rámci Národního dotačního titulu Rodina na podporu neziskových organizací orientovaných na rodinu se pro rok 2020 podařilo navýšit stávající alokaci o 20 mil. Kč na 140 mil. Kč. To umožnilo podpořit historicky nejvyšší počet projektů, celkem 297 k podpoře rodin prostřednictvím neziskových organizací. Resort uspíšil proplácení dotací. Neziskové organizace tak měly peníze na svých účtech již v březnu.

Projekty na podporu rodin

Aktuální projekt MPSV s názvem Podpora systémových změn v oblasti služeb péče o ohrožené děti, mladé lidi a rodiny v ČR se zabývá důležitými otázkami v oblasti dětských práv. Projekt se zaměřuje zejména na otázky potřeb ohrožených dětí a rodin. Monitoruje, jaké služby jsou třeba na podporu dětí a rodin, aby se předcházelo umístění dětí do dětských domovů či výchovných ústavů nebo jak tvořit individuální plán ochrany dítěte. Cílem projektu je zejména podpora krajů v naplňování práva dětí na život v rodině a metodická podpora pracovníků OSPOD (více o projektu ZDE). 

Důležité je rovněž předcházení rozpadům rodin a konfliktů v nich. Významným projektem je Projekt krajská rodinná politika, jehož cílem je především zlepšit koordinaci místních a celostátních politik na podporu rodin a harmonizace rodinného a pracovního života. Projekt napomáhá k propojování a vzájemné komunikaci rodin s obcemi, kraji i státní správou. Do vzájemné spolupráce zapojuje také neziskový sektor, odborníky z akademické sféry a další důležité aktéry rodinné politiky. V každém kraji rovněž působí regionální platforma složená z krajských odborníků pro oblast podpory rodin. Veškeré informace k projektu jsou dostupné na webu www.rodinyvkrajich.mpsv.cz. 

Ochrana práv dětí

Od počátku tohoto roku je platná nová Národní strategie ochrany práv dětí. Tato strategie obsahuje cíle, kterých je třeba dosáhnout v příštích 8 letech tak, aby byla každému dítěti garantována potřebná podpora v místě a v čase, kdy ji potřebuje, a bylo tak možné předejít ohrožení dítěte. Strategie usiluje o rozvoj a profesionalizaci náhradní rodinné péče, sjednocení postupů odborníků v podpoře dětí, osvětu veřejnosti a rozvoj nových typů služeb.

„Nejenom pro děti, ale s dětmi“, je ústředním motivem projektu na podporu participace dětí, do kterého se MPSV zapojilo od dubna tohoto roku. Evropská komise usiluje prostřednictvím tohoto projektu o zavedení účinných postupů k zapojování dětí do všech procesů, které se jich týkají – například u soudu, u lékaře, ve škole, ale i v sociální práci.

Co se chystá

Podpora rodinné péče o ohrožené děti K podpoře rodinné péče o ohrožené děti směřuje novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí, která je aktuálně projednávána poslaneckou sněmovnou. Přináší významné posílení podpory pěstounské péče a zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. Historicky poprvé také zavádí příspěvek pro mladé dospělé, kteří opouštějí ústavní nebo pěstounskou péči a chtějí dále studovat. Pokud bude novela schválena, bude nadále stoupat počet dětí, jimž bude zajištěna péče v přechodné rodinné péči.

Podpora ZDVOPů

Na činnost zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc bylo z rozpočtu MPSV uvolněno pro rok 2021 prozatím 160,6 mil. Kč, které budou prostřednictvím krajů a hl. m. Prahy v průběhu roku přiznávány zřizovatelům zařízení na základě obsazenosti zařízení.

Navýšení přídavku na dítě

MPSV myslí i na rodiny s dětmi a navrhuje, aby přídavek na dítě dostávalo o 250 000 dětí více a jeho výši chce navýšit o 26 % dle jednotlivých věkových skupin. To bude velká pomoc pro rodiny s nižšími příjmy, dokonce i s příjmy, které už se u nás považují
za střední.

Novela zákona o dětské skupině

Hlavním cílem novely je zajistit stabilní dlouhodobé systémové financování dětských skupin, nově jeslí, ze státního rozpočtu a zajistit tím vyšší kvalitu péče a také flexibilitu této služby. A to především prostřednictvím nastavení tzv. standardů kvality péče o děti, nastavením dalšího vzdělávání pečujících osob a dalších podmínek poskytování péče. MPSV v současné době eviduje přes 1 100 dětských skupin s více jak 16 tisíci místy pro předškolní děti. Více informací lze najít na stránkách www.dsmpsv.cz.

zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí


Blogy