Pro zařízení, která slouží dětem v krizi, je k dispozici dotace 62 milionů korun

23. srpna 2021

Vláda schválila dotační titul určený na dofinancování tzv. zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (ZDVOP), mezi něž patří například známé Klokánky. Pro letošek bude na tato zařízení vyčleněno 62 milionů korun. ZDVOP poskytují dětem, o které se nemá kdo starat, po nezbytně nutnou dobu jídlo, ubytování, zdravotnickou nebo psychologickou pomoc.

„Příspěvek pro dětská krizová zařízení se nezvyšoval od roku 2013, přestože reálné náklady průběžně rostou. Od příštího roku by se nám díky novele zákona o sociálně-právní ochraně dětí, kterou bude brzy projednávat Senát, mělo podařit navýšit příspěvek na jedno dítě z 22 800 korun na 36 tisíc. Jde o systémové opatření, nicméně dotační titul řeší nedostatek financí pro ZDVOP ještě v letošním roce,“ vysvětluje ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) s tím, že ZDVOP, tedy například Klokánky, budou mít možnost žádat o 13 200 korun na obsazené lůžko.

Na částečné dofinancování ZDVOP se letos počítá s částkou 62 milionů korun, což je o 15 milionů více než v roce 2020. „V roce 2021 u těchto zařízení rostly náklady především kvůli zajištění ochrany dětí a zaměstnanců během pandemie COVID-19,“ říká ministryně. Objem dotací na dofinancování ZDVOP se každým rokem mění. V roce 2018 činily 25,5 mil. Kč, o rok později 22 milionů, v roce 2020 pak už 47 milionů korun a letos se počítá se zmíněnými 62 miliony.

ZDVOP jsou krizová zařízení určená pro děti. V případě, kdy zákonní zástupci nejsou schopni se o ně postarat, a není žádný jiný příbuzný, který by jejich roli mohl zastoupit, jsou to právě ZDVOP, kdo jako první zajišťují péči o dítě do doby, než se může vrátit zpět do rodiny. „Některé děti jsou v těchto zařízeních umístěné například i kvůli vážnému onemocnění rodičů. V minulém roce se do ZDVOP dočasně dostávaly také děti z rodin, kde otec nebo matka bojovali se závažným průběhem onemocnění COVID-19,“ dodává Maláčová. Zařízení přitom fungují nepřetržitě a přijímají děti podle jejich aktuální potřeby. Momentálně je v provozu 52 ZDVOP s kapacitou 734 míst. Přibližně polovině dětí umístěných v těchto krizových zařízení ještě nebylo 6 let.

Zřízení dotačního titulu je podle Jany Maláčové reakcí na opakované podněty zřizovatelů ZDVOP či samotných ředitelů a ředitelek ZDVOP, kteří se obracejí na MPSV s žádostmi o pomoc s financováním činnosti. Státní příspěvek je určen na úhradu nákladů spojených s pobytem a péčí poskytovanou nezletilým dětem v těchto zařízeních. Výše státního příspěvku je dána zákonem, nárok na státní příspěvek vzniká zřizovateli ZDVOP na základě poskytnutí péče dítěti umístěného do zařízení. Státní příspěvek pro zřizovatele ZDVOP byl od jeho zakotvení v roce 2006 již čtyřikrát valorizován, avšak poslední navýšení proběhlo v roce 2013. Na nákladech ZDVOP se kromě státu podílí i jejich zřizovatelé, obce, kraje nebo soukromí dárci.

zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Blogy