Řekni NE drogám – řekni ANO životu

28. června 2011

V úterý 28. června se předseda Senátu Milan Štěch setkal se zástupci Občanského sdružení Řekni NE drogám – řekni ANO životu. Hlavními tématy diskuse byl význam primární prevence, úloha rodiny, školy a médií při eliminaci drog mezi mladými lidmi a financování protidrogových opatření.

Milan Štěch

„Vítám aktivity, které se zaměřují proti šíření drog ve společnosti a na ochranu mladých lidí před nimi. Především je třeba zajistit dostatečnou informovanost o rizicích spojených s užíváním drog. V tomto směru stále existuje velký prostor ze strany médií, která by měla o nebezpečí návykových látek informovat více,“ zdůraznil M. Štěch.

Rovněž senátorka Božena Sekaninová je přesvědčena, že klíčová je informovanost, a to dětí i rodičů, aby ti v případě, že jejich dítě experimentuje s návykovými látkami, byli schopni rozpoznat varovné signály a jednat.

„Znepokojuje mě, že se Česká republika stává evropským centrem drog. Alarmující je rozrůstání mafií, které se na našem území živí pěstováním, výrobou a distribucí drog,“ dodal senátor Karel Kapoun.

Předseda rady Občanského sdružení Vlastimil Špalek zdůraznil, že v boji proti návykovým látkám je nezbytná prevence i postihování užívání a šíření drog. Prioritou je však primární prevence, která je paradoxně ze strany státu ve srovnání s ostatními protidrogovými aktivitami podfinancovaná.

 

Během setkání předal V. Špalek předsedovi Senátu „Prohlášení Měst bez drog” s podpisy starostů měst a senátorů, kteří podporují intenzivnější primární prevenci proti drogám a protidrogové vzdělávání.

Blogy