Senát posvětil novelu, která rodinám zpřístupní dětské skupiny

19. srpna 2021

Rodiče malých dětí do tří let budou mít možnost využít dostupných služeb dětských skupin. Senátoři totiž schválili novelu zákona, která zajišťuje na jedné straně stabilní a předvídatelné financování pro samotné dětské skupiny, ale na druhé straně obsahuje i strop pro platbu rodičů malých dětí za tuto službu. Aby novela mohla nabýt 1. 10. 2021 účinnosti, je potřebný už jen podpis prezidenta republiky.

„Počítáme s tím, že rodiče budou v dětských skupinách za péči o malé děti do tří let platit v průměru kolem 1700 korun, nikdy ale ne víc než čtyři tisíce. Novela je tedy průlomová v zajištění péče o nejmenší děti. Cílem je, aby byla finančně i místně dostupná pro všechny rodiny, které ji chtějí nebo potřebují využít. Zákon pomůže rodinám a zároveň rozšíří možnosti, jak lépe propojit pracovní a rodinný život,“ vyzdvihla ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD). Dětské skupiny by podle ní měly splňovat požadované vyšší standardy kvality péče o děti. „Zákon přináší stabilní financování a upravuje pravidla pro fungování zařízení, která pečují o děti od šesti měsíců do zahájení povinné školní docházky,“ dodává.

Státní příspěvek poskytovaný dětským skupinám od státu se bude se lišit podle věku dítěte a bude se odvíjet od normativu platného pro soukromé mateřské školy. Kromě toho novela obsahuje také konkrétní požadavky na zajištění personálu. Například bude povinnost, aby v rámci dětských skupin pracovala alespoň jedna pečující osoba se zdravotnickým vzděláním nebo nově vytvořenou profesní kvalifikací Chůva pro děti v dětských skupinách, která se zaměřuje na zdravotní oblast a vývojovou psychologii. Při péči o děti starší tří let je potřeba, aby byla alespoň po dobu 20 hodin týdně zajištěna pečující osoba s pedagogickým vzděláním. Novela zákona o dětských skupinách zavádí nově povinnost dalšího vzdělávání pečujících osob a standardy kvality poskytované péče.

Podpora ze státního rozpočtu bude vázaná na smlouvy s rodiči, nebude se tedy odvíjet od skutečné docházky, jako je tomu doposud, čímž odpadnou „sankce za nemocnost“ a zajistí se finanční stabilita zařízení.

Podle Jany Maláčové bylo přijetí zákona potřeba zejména proto, že během první poloviny roku 2022 skončí podpora dětských skupin z Evropského sociálního fondu. „Bylo potřeba upravit způsob financování ze státního rozpočtu tak, aby mohly bez problémů pokračovat v činnosti i po tomto datu,“ vysvětluje ministryně. Jana Maláčová zároveň zdůraznila, že z Národního plánu obnovy bude vyčleněno 7 miliard korun na výstavbu nových dětských skupin a rekonstrukci stávajících, což mnohonásobně zvýší kapacity těchto zařízení. „V současné době se můžeme pochlubit více než 15 tisíci místy u 1145 poskytovatelů,“ přibližuje současný stav s tím, že první dotační výzvy z evropských fondů na výstavbu dětských skupin MPSV vyhlásí už letos na podzim. „Tímto vyzývám obce, aby se zapojily. Díky evropským penězům jim teď už opravdu nic nebrání, aby začaly s budováním dětských skupin,“ apeluje Jana Maláčová.

„Byl to těžký boj, ale po dlouhých debatách se nám konečně podařilo prosadit stávající podobu,“ dodává ministryně. Na přizpůsobení se novým podmínkám bude pro stávající dětské skupiny ponecháno dostatek času – pro zpřesněné hygienické požadavky a požadavky v oblasti požární prevence jsou to 2 roky, pro zavedení pojmenování „dětská skupina“ do názvu služby a nové podmínky v oblasti odborné způsobilosti 3 roky, pedagogické vzdělání si pečující osoby mohou doplnit až do 1. 10. 2026. Pro poskytovatele, jejichž oprávnění vznikne až po účinnosti novely, jsou požadavky na odborné způsobilosti pečujících osob závazné od 1. července 2022. Toto období je podle nás dostatečně dlouhé. Dětské skupiny se osvědčily, a proto si zaslouží další podporu,“ uzavírá Jana Maláčová.

zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Blogy