Sociální demokraté hodnotí program vlády – téma zdravotnictví

8. ledna 2022

ČSSD vítá, že Vláda ČR se chce v následujícím období zaměřit především na prevenci a zdravý životní styl. Vláda by toto měla podpořit rozsáhlou kampaní. Zdravým životním stylem se dá předcházet celé řadě civilizačních onemocnění. Diskuzi o podpoře prevence, která by byla motivovaná úlevami, je třeba vést i se zaměstnavateli Prevenci v oblastech fyzického i duševního zdraví považujeme za základ spokojeného života. Prevence je rovněž levnější než následná léčba, a může tak přinést z dlouhodobého hlediska nemalé úspory výdajů na zdravotní péči.

Oceňujeme návrh na pravidelnou valorizaci plateb za státní pojištěnce. Považujeme nicméně za málo ambiciózní ponechat naplnění tohoto závazku až na konec volebního období.

Programové prohlášení vlády obsahuje návrhy a formulace, které vzbuzují obavy z možnosti zavedení plateb ve zdravotnictví a mohou otevřít cestu k privatizaci zdravotnického systému a konkrétních služeb. Vládní prohlášení přichází s možností doplňkového připojištění, aniž by přicházelo s garancemi, že kvalita standardní péče se bude do budoucna zlepšovat. Hrozí tak postupné rozšiřování nadstandardní péče a zužování standardní péče pro občany z veřejného pojištění. Dvourychlostní model by de facto znamenal, že z některých občanů se stanou občané druhé kategorie

Při zkušenostech s předchozími pravicovými vládami nám chybí závazek jasného NE pro rozšiřování regulačních poplatků, privatizaci některých segmentů péče a rozbití systému fakultních nemocnic tak, jak je známe dnes.

V programovém prohlášení Vlády ČR rovněž chybí detailnější plán rozvoje center specializované a vysoce specializované péče.

Vládní program taktéž opomíjí i důležitost vědecké činnosti v oblasti medicíny, vývoje nových a moderních léčebných metod a léků a také v oblasti prevence zdravotních a duševních problémů.

V prohlášení také postrádáme zvýšenou podporu vysokých škol formou grantů na spolupráci se zahraničními institucemi v oblasti vědy a výzkumu.

Zcela nám chybí závazky v oblasti podpory regionálního zdravotnictví, podpory menších nemocničních zařízení a budování sítě zdravotnických služeb. V řadě oblastí občané trpí nedostatkem ordinací dětských, praktických a zubních lékařů, což pro ně přináší nepřijatelně dlouhé vzdálenosti k nejbližším zdravotním službám a následně zhoršuje kvalitu péče. Vládní prohlášení na tento problém vůbec nereaguje.

Obdobně v prohlášení chybí rozšíření možnosti přeshraniční zdravotní spolupráce v pohraničních oblastech republiky.

Programové prohlášení zcela ignoruje podporu prestiže zdravotnických profesí, komplexní systém benefitů a kultivaci systému vzdělávání zdravotnických pracovníků. Nevíme tedy, jak chce nová vláda řešit nedostatek zdravotníků na trhu práce.

Sociální demokracie vítá důraz na digitalizaci českého zdravotnictví. Nicméně považuje návrhy obsažené v Programovém prohlášení Vlády ČR za velmi obecné. Mimo jiné neobsahuje konkrétní návrhy na zavedení systému elektronické zdravotní knížky, který bychom přivítali a podpořili. Digitalizací a elektronizací našeho zdravotnictví dojde k výraznému zjednodušení a zrychlení zdravotní administrativy, aby zdravotníci mohli svůj čas věnovat pacientům nikoli formulářům.

Vládní programové prohlášení téměř neřeší aktuální problematiku covid-19. Doufáme, že je to tím, že se vláda bude této problematice věnovat v rámci samostatných materiálů.

ČSSD vítá plán na zřízení odborné instituce, po vzoru německého Kochova institutu, který by nejen pomohl s efektivnější metodikou boje s pandemií, ale také s dlouhodobou odbornou podporou politiky státu v oblasti veřejného zdraví. Je nutné sjednocení všech institucí zabývajících se metodikou boje s pandemií. Cílem musí být mimo jiné zjednodušení výstupů a detailní akční plán a srozumitelný harmonogram.

Robin Šín
lékař a místopředseda ČSSD

Blogy