Tisková zpráva koalice Solidarita: Za návrat tepla do domovů pro seniory

24. srpna 2022

Tématem happeningu „ Za návrat tepla do domovů pro seniory“ pořádaného koalicí Solidarita dnes dopoledne před budovou Ministerstva průmyslu a obchodu, byl návrh nové vyhlášky, která necitlivě upravuje zvláštní pravidla pro vytápění a dodávky teplé vody v domovech pro seniory a obdobných sociálních zařízeních.

Happeningu se zúčastnila lídryně kandidátky Solidarita Anna Šabatová, dvojka na kandidátce Solidarity Miroslav Dvořák (ČSSD) a další kandidáti. Podpořil jej předseda ČSSD Michal Šmarda, místopředseda ČSSD Tomáš Petříček a také předseda Sociálně demokratických seniorů Jan Prokeš. I když byl happening veden s nadhledem a zástupci koalice Solidarita předali tiskovému mluvčímu Ministerstva průmyslu a obchodu termofor pro ministra Síkelu, akce měla upozornit na závažný problém, kdy vláda postupuje bezohledně a nebere v potaz zvláštní potřeby starých a nemocných lidí.

Koalice Solidarita ostře odmítá zařazení pobytových sociálních služeb (domovy pro seniory), ale i mateřských škol do regulace teplot. Máme za to, že takto křehké osoby nesmíme vystavovat ohrožení zdraví, ani ve stavu nouze.

Upozorňujeme, že dodržování této vyhlášky nelze v pražských zařízeních sociálních služeb zajistit, a to nejen z důvodu technického, ale i proto, že plnění současných teplot je podmínkou udržitelnosti, pokud byla tato zařízení vystavěna z evropských dotací.

Považujeme za nevysvětlitelnou chybu, že do tepelné regulace nejsou zahrnuty energeticky náročná obchodní a nákupní centra, sportovní zařízení, kina, divadla a muzea, ale např. domovy pro seniory a mateřské školky ano.

Miroslav Dvořák, číslo 2 na kandidátce Solidarity říká: “Solidarita pro Prahu stojí jednoznačně na straně požadavku úspor energie, ale tyto musí být racionální, odůvodněné a s vyhodnocením dopadu na zvlášť zranitelné skupiny osob. Ani jednu z těchto podmínek návrh vyhlášky a jeho důvodová zpráva neobsahuje. Není tak vůbec zřejmé, na základě jakých úvah, stanovisek a doporučení MPO navrhlo kategorizace teplot dle typu místností a účelu staveb a proč některé energeticky velmi náročné účelové stavby do regulace vůbec nezařadilo.”

Filip Hausknecht, číslo 6 na kandidátce Solidarity říká: “Vzhledem k tomu, jak tato vláda zpackala přípravy na energetickou krizi, tak je jasné, že budeme muset teplem šetřit. Není ale možné, abychom začínali u těch nejslabších a nejzranitelnějších, kteří mají navíc omezené možnosti se sami ozvat. Proto jsme dnes šli ukázat, že nejsou sami. Jsme přesvědčeni, že šetřit musí ti, kteří mají nadbytek, ne naopak!”

Praha, 24. 8. 2022

Blogy