TZ ČSSD: Vyjádření Jana Birke k postu ministra zahraničních věcí

13. dubna 2021

Vnímám a respektuji složitou situaci kolem ministerstva kultury, resp. zahraničí.

Považuji za důležité zdůraznit, že já jsem se o práci na ministerstvu kultury nijak neucházel, naopak, byl jsem požádán, abych se jí ujal jako krizový manažer na dobu šesti měsíců do říjnových voleb. A protože před problémy neutíkám, souhlasil jsem, že v této složité době vypomůžu. V celém svém pracovním i politickém životě funguji jako týmový hráč. A právě jako týmový hráč jsem předběžně souhlasil s pomocí ministerstvu i své politické straně v aktuální složité situaci.

To vše samozřejmě platilo za předpokladu, že stávající ministr kultury přechází řídit ministerstvo zahraničí, jak bylo dohodnuto. Vzhledem k tomu, že tato varianta padla, není aktuální ani má pomoc na ministerstvu kultury, o kterou jsem byl vicepremiérem Janem Hamáčkem požádán.

Mám spoustu odpovědné a skvělé práce v Náchodě i v Praze v Poslanecké sněmovně. Jako příklad mohu uvést zákon o dostupném bydlení a v Náchodě je to mimo jiné revitalizace zámeckého kopce nebo zahájení stavby obchvatu města a investice pro letošní rok v celkovém objemu téměř čtvrt miliardy korun. Jsem rád, že se na to vše budu moci i nadále plně soustředit.

Jan Birke
starosta Náchoda
poslanec Parlamentu ČR

Blogy