Ubytovny jsou opět zdrojem zisků pro „šmejdy“. Sociální demokracie požaduje řešení

11. srpna 2023

Konec obchodu s bydlením pro chudé, hospodárné zacházení se sociálními dávkami a zlepšení života v lokalitách, které se opět mění v chudinské čtvrti. To požaduje Sociální demokracie, a zároveň nabízí řešení.

panelak-ubytovna-dum-bydleni.jpg

„Znovu se prohlubují problémy v místech, která se dříve označovala jako vyloučené lokality. Na chudobě lidí, kteří jsou nuceni v nich žít, vydělávají majitelé ubytoven a spekulanti. Ti skupují nemovitosti a jejich prostřednictvím zneužívají sociálně slabých ke svému zbohatnutí,“ poukazuje na problém předseda Sociální demokracie Michal Šmarda. Současná vláda přitom podle něj rezignovala na jakékoliv řešení a pomoc městům, jichž se problém týká.

Nejvážnější situace je v Ústeckém a Moravskoslezském kraji. „Je potřeba ji řešit za pomoci státu a ve spolupráci s vedením tamních měst a obcí,“ zdůrazňuje předseda Sociální demokracie. Každý má totiž podle něj mít šanci žít kvalitní život, přičemž současné nastavení sociálního systému to velmi komplikuje. „Změny v poskytování příspěvku na bydlení často navíc ještě ve větší míře nahrávají zneužívání dávek,“ dodává.

Máme jasné řešení, které vychází z praxe ve městech, kde jsou zástupci Sociální demokracie starosty nebo primátory:

  1. Je nutné vytvoření cenových map, aby nedocházelo k nadhodnocování nájmů za ubytovny. Dnes dostává ubytovací zařízení až 80 % tzv. normativních nákladů (= průměrný náklad bydlení dle velikosti obce a počtu členů domácnosti). Chceme cenové mapy a účinnější kontroly proti zneužívání, které zamezí plýtvání při vyplácení přímých příspěvků ubytovatelům. Stát jako plátce má požadovat garanci důstojného bydlení.

  2. Ubytovny nejsou určeny k ubytování rodin s dětmi. Je potřeba dát regionům prostředky na rekonstrukci zchátralých budov. Problémem v těchto lokalitách totiž není nedostatek bytů, ale jejich malé obsazení. Stát by měl poskytnout obcím prostředky na rekonstrukce bytového fondu.

    Sociálně slabí by měli primárně obsadit tyto obecní byty a teprve až skutečně nebudou lze hledat řešení v soukromé nabídce. Zamezíme tím kšeftům s chudobou.

  3. Developeři se musejí podílet na rozvoji měst a obcí.

  4. Nezbytné jsou investice do sociálního bydlení pro studenty, seniory nebo lidi, kteří se dočasně ocitli v tíživé situaci. Pro projekty sociálního bydlení může být příkladem Vídeň, která investovala desítky miliard EUR.

  5. Je potřebné zlepšit efektivitu výplaty dávek a odstranit nežádoucí stav, kdy osoba může pobírat příspěvek až šest měsíců, ačkoliv má vlastní příjem na úhradu bydlení, protože v době bezprostředně po podání žádosti získala práci. Je nemyslitelné, aby dávky na podporu v bydlení čerpaly OSVČ s paušální daní, které ve skutečnosti mají nadprůměrné příjmy.

  6. Nezbytně nutné je důsledné vymáhání plnění povinností souvisejících s poskytováním dávek, jako je školní docházka, bezdlužnost a podobně. Tuto podmínku prosadili do legislativy Sociální demokraté.

  7. Je třeba najít řešení strukturální nerovnosti mezi jednotlivými regiony. Chceme podmínit například investiční pobídky tím, že se investice umístí do chudších regionů s vyšší nezaměstnaností a horší ekonomickou úrovní.

Chceme lidskost místo sobectví. Jsme Sociální demokracie.

 

Blogy