Vláda dala zelenou Operačnímu programu Zaměstnanost plus

4. října 2021

Vláda schválila Operační program Zaměstnanost plus, díky němuž může Česká republika získat v období mezi roky 2021 až 2027 z evropských fondů celkem 1,459 miliard EUR. „Tyto peníze, společně se 427 miliony EUR z národního rozpočtu, budou sloužit především na to, aby se zlepšila šance na trhu práce pro lidí, kteří jsou z nějakého důvodu znevýhodněni. Jde zejména o zdravotně postižené, dlouhodobě nezaměstnané nebo mladé lidi po škole. Z programu se ale podpoří například i dětské skupiny, které mají pomoci ke zrovnoprávnění postavení žen a mužů na trhu práce,“ uvedla ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová.

Operační program Zaměstnanost plus (OPZ+) je členěn do pěti priorit, z toho do čtyř věcných a jedné priority podpůrné, zaměřené na fungování programu. „Celkový rozpočet programu OPZ + je přibližně 1,885 miliardy EUR. Zapojit se do něj mohou jak jednotlivé ministerské resorty, tak i regiony, města, nestátní neziskové organizace a další sociální a ekonomičtí partneři,“ vysvětluje Jana Maláčová. Priorita označená číslem 1 je zaměřena na oblast trhu práce, priorita 2 na sociální začleňování, priorita 3 na sociální inovace a priorita 4 zacílí na potravinovou a materiální pomoc nejchudším lidem.

Hlavní aktivity v rámci jednotlivých priorit:

Priorita 1 – Budoucnost práce
• podpora zaměstnávání znevýhodněných osob (např. zdravotně postižených, dlouhodobě nezaměstnaných) prostřednictvím podpory vzniku pracovních míst, asistovaného zaměstnávání a práce na zkoušku pro mimořádně znevýhodněné osoby
• rekvalifikace, zvyšování a rozšiřování kvalifikace
• podpora vzniku zařízení péče o děti, zejména dětských skupin
• vzdělávání a mentoring pro ženy ve vědě, technice, IT oborech apod.
• vzdělávání zaměstnanců v podnicích, rozvoj digitálních kompetencí zaměstnanců
• digitalizace a zavádění nových technologií pro klienty a zlepšení servisu pro zaměstnavatele

Priorita 2 Sociální začleňování
• rozvoj komunitních a sociálních služeb pro seniory
• rozvoj neformální a sdílené péče
• sociální začleňování v sociálně vyloučených lokalitách, zejména řešení předčasných odchodů ze vzdělávání
• deinstitucionalizace pobytových služeb pro děti, osoby se zdravotním postižením, seniory
• transformace psychiatrické péče
• socioekonomická integrace Romů

Priorita 3 Sociální inovace
• pilotování nových opatření a přístupů k sociálním problémům
Priorita 4 Pomoc nejchudším lidem
• bezplatné stravování ve školských zařízeních (tzv. obědy do škol)
• nákup a distribuce potravin
• nákup a distribuce hygienických a domácích potřeb, ošacení
• nákup a distribuce školních pomůcek

Nyní, po schválení OPZ+ vládou ČR, proběhne ukončování neformálního dialogu s Evropskou komisí. Následně bude program oficiálně předložen Komisi, čímž bude zahájen formální proces vyjednávání programu. Schválení programu Evropskou komisí se předpokládá začátkem roku 2022.

zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcíBlogy