Vláda schválila návrh na opětovné zavedení krizového ošetřovného

19. listopadu 2021

Vláda dnes na svém mimořádném zasedaní schválila návrh ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové (ČSSD) na krizové ošetřovné, které bude opět zavedeno v souvislosti s vysokým nárůstem pozitivně testovaných dětí a uzavíraných škol či jejich částí. Díky tomuto návrhu budou mít rodiče, kteří jsou doma se svými dětmi, nárok na ošetřovné po celou dobu uzavření školy nebo třídy a nebo při nařízení individuální karantény dítěti. Ošetřovné bude navýšeno na 80 procent denního vyměřovacího základu. Rodiče dostanou minimálně 400 Kč na den. Krizové ošetřovné se bude vztahovat i na tzv. dohodáře, kteří odvádí pojistné.

„Počty nakažených koronavirem bohužel opět rychle rostou. Již během léta jsem varovala koaliční partnery, že se situace může na podzim zhoršit, a proto jsme již v září připravili návrh na obnovení krizového ošetřovného. To v předchozích vlnách pomohlo ochránit rodiny před propadem příjmů. Dnes konečně koaliční kolegové z vlády návrh schválili. Díky krizovému ošetřovného rodiče, kteří zůstanou doma s dětmi, budou dostávat náhradu příjmu po celou dobu mimořádných opatření, a to ve výši 80 procent,“ komentuje návrh ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD).

 Navržené parametry krizového ošetřovného:

 • Nárok na ošetřovné budou mít rodiče při péči o dítě mladší 10 let jako je tomu i u standardního ošetřovného.
 • Výše ošetřovného bude činit 80 procent redukovaného denního vyměřovacího základu.
 • Minimální denní výše ošetřovného je nově stanovená na 400 Kč. A to pro zaměstnance v pracovním nebo ve služebním poměru, kteří mají plný úvazek, ale výše denní vyplacené částky by byla nižší než tento limit.
 • Kromě zaměstnanců budou mít na ošetřovné nárok také osoby pracující na dohodu o provedení práce nebo o pracovní činnosti, pokud odvádí pojistné na sociální zabezpečení.
 • Obdobně jako v jarních měsících se rodiče budou moci v péči o dítě neomezeně střídat. Od ledna 2022 o dítě budou moci pečovat i další příbuzní kromě rodičů, kteří s dítětem nemusí žít v jedné domácnosti.
 • Nárok na ošetřovné bude možné čerpat po celou dobu uzavření školy nebo třídy nebo při nařízení individuální karantény dítěti. Nárok na něj zaniká ukončením zaměstnání.

 

Kromě péče o děti do 10 let bude nárok na ošetřovné také při péči:

 • o nezaopatřené starší děti účastnící se školní docházky závislé na péči jiné osoby
  (již od stupně I.) bez omezení věku,
 • o nezaopatřené starší děti se speciálními vzdělávacími potřebami závažnými poruchami učení,
 • osoby starší 10 let závislé na péči jiné osoby využívající služby denních, týdenních stacionářů a obdobných zařízení.

 

Vládou schválená úprava ošetřovného prodlouží dobu výplaty ošetřovného po celou dobu péče o dítě z důvodu uzavření školy nebo třídy. Rodiče nebudou muset potvrzovat uzavření školy nebo třídy včetně důvodu a doby uzavření. Potvrzení školy o uzavření bude nahrazeno čestným prohlášením rodiče, že musí o dítě pečovat z důvodu uzavření školy. Krizové ošetřovné bude také platit u dětí, které se nemohou účastnit výuky z důvodu nařízení karantény v rodině.

Vláda navrhuje platnost krizového ošetřovného na období od 1. listopadu 2021 do 28. února 2022, tj. do skončení doby platnosti základních ustanovení zákona o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19.

Návrh předkládá vláda Poslanecké sněmovně se žádostí o projednání v legislativní nouzi, aby se dostatečné finanční zabezpečení rodičů realizovalo co nejdříve.

zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí 
 

Blogy