Zdravotnictví potřebuje akutní léčbu

10. listopadu 2023

Zdravé finance, dostatek lékařů a dalšího zdravotnického personálu a změna lékové politiky. To jsou základní předpoklady pro to, aby se zdravotnictví dostalo z krize, ve které je.

zdravotnictvi-5.jpg

Sociální demokracie v následujících týdnech bude sbírat podpisy pod petici, která požaduje naplnění článku 31 Listiny základních práv a svobod. Ten zaručuje každému občanovi právo na bezplatnou zdravotní péči. „Realita se zásadně vzdálila tomu, co Listina zaručuje. Je běžné, že v některých regionech nelze sehnat praktického lékaře, pediatra, psychologa a řadu ambulantních specialistů. Naprosto kritická je situace v oblasti stomatologie. V těchto případech není garantovaná péče dostupná buď vůbec nebo, i přes účast na zdravotním pojištění, je třeba platit i za základní zákroky tisíce korun,” uvedl předseda Sociální demokracie Michal Šmarda.

V ČR aktuálně chybí 5 tisíc lékařů, aby péče mohla probíhat jako doposud a byl dodržován zákoník práce. Už v roce 2018 přitom vláda rozhodla, že se postupně uvolní ze státního rozpočtu během následujících 10 let až 6,8 miliardy korun pro navýšení počtu studentů medicíny. Na lékařských fakultách už v roce 2020 vzrostly počty nových studentů o pětinu. „V tomto programu je potřeba pokračovat, aby byl zajištěný dostatek mladých lékařů. Zároveň je ale nutné zatraktivnit odměňování zdravotníků a zabránit tomu, aby absolventi utíkali do zahraničí,“ říká předseda Sociální demokracie Michal Šmarda. Ten připomíná, že před podobnou krizí, jako je u nás, stála nedávno vláda na Slovensku. K poměrně rychlému vyřešení situace tam kromě nastartování reformních kroků významně přispělo i navýšení platů lékařů. V současné době na Slovensko odcházejí už i lékaři z Česka.

Řešením personální situace je také návrat ke vzdělávání sester způsobem 4+0, usnadnění cesty za získáním atestací u lékařů a lékařek, podpora zdravotnických pracovníků v nelékařských sociálních oborech, a především snížení administrativní náročnosti. „Lékař má léčit, a ne vykonávat práci úředníka,“ zdůraznil Michal Šmarda. Velkou úlevu přinesly eRecepty a eNeschopenka, které prosadili sociální demokraté. „Současná vláda v elektronizaci zdravotnictví nijak nepokročila,“ konstatuje dále.

Kromě toho je potřeba modernizovat financování prostřednictvím zdravotního pojištění. „V některých oborech, jako je stomatologie nebo gynekologie, už nyní neumožňuje systém veřejného pojištění ani úhradu základních zákroků. Když něco nefunguje, je potřeba to změnit,“ zdůrazňuje Michal Šmarda. Dodává také, že hledat cestu zpoplatňováním zdravotnictví, vytvářením nadstandardů nebo prostřednictvím privatizace jednotlivých zařízení je pro Sociální demokracii nepřijatelné. Řešením je ale zprůhlednění plateb za péči a zlepšení kontroly systému financování.

„Musíme nastavit mechanismy, aby se povedlo podpořit zdravotnická zařízení v regionech, kde krajské samosprávy selhávají,“ uvedl. Podle něj je základním problémem českého zdravotnictví nerovnoměrná dostupnost zdravotní péče. „Musíme dobudovat síť nemocnic takovou, aby byla zachována péče a její dostupnost. Za vlády sociální demokracie se v krajích rozšířil počet výjezdových míst Zdravotnické záchranné služby, a tím se výrazně zefektivnila její činnost. Teď je potřeba se posunout z přednemocniční péče do nemocnic,“ říká.

Alarmující je rovněž nedostupnost psychologů a terapeutů v ČR. „Naši zemi trápí epidemie psychických problémů. Je třeba zajistit nejen dostatečný počet dostupných odborníků, ale také vytvořit síť preventistů napříč základními a středními školami,“ vypočítává nutné kroky Michal Šmarda.

Blogy