Search
Close this search box.

Karel Machovec

Místopředseda

Můj příběh:

Život

Pocházím z Poděbrad, v Praze jsem vystudoval chemii a následně se vrátil ke svému rodnému městu. V nedalekých Choťánkách jsme pracoval jako vedoucí agrochemické laboratoře. Aktuálně pracuji na pozici investičního technika.

Politika

Můj politický život je se Sociální demokracií spjat už od roku 1991. Během své dlouholeté politické kariéry jsem poznal, jaké je to působit jako poslanec, zastupitel kraje nebo poradce premiéra.

Mou současnou aspirací je využít činnosti odborných komisí a našich stranických expertů k tomu, aby Sociální demokracie mohla nabízet reálné a odborně podložené návrhy řešení. Nesmíme nechávat prostor levicovým populistům, kteří nabízejí snadná a jednoduchá řešení, která nemají nic společného s realitou. Sociální demokracie patří na politickou mapu.

Názory

Česká politika se od devadesátých let zásadně změnila. Oligarchové začali skupovat média a ovládat mediální prostor. V Poslanecké sněmovně chybí strana, která by se zastávala většiny lidí – pracujících, seniorů i drobných živnostníků. Jedním z největších nedostatků současného sociálního systému je, že se nestará o rodiny. Životní minimum, minimální mzda, rodičovský příspěvek a další státní pomoc se nevalorizují. To je nutné změnit, ale aktuálně ve Sněmovně není žádná strana, která by to myslela vážně.