Rodinný stav svobodný
Vzdělání Absolvent doktorského studia Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně
Současné zaměstnání hejtman Pardubického kraje
Profesní zkušenosti Jako vysokoškolský učitel se Martin Netolický zabýval finančním právem zejména ve vztahu k územně samosprávným celkům. Pracoval také jako poradce bývalého ministra pro místní rozvoj a hejtmana Pardubického kraje Radko Martínka. V komunální politice působí od roku 2006, kdy se stal zastupitelem Česká Třebová, kde působil také v pozici radního města. V roce 2011 nastoupil do funkce radního Pardubického kraje pro oblast zdravotnictví. O rok později se stal poprvé hejtmanem Pardubického kraje se zodpovědností za finance a rozpočet. Funkci obhájil také v letech 2016 a 2020.
Kraj Pardubický
Kompetence Regionální politika a vztahy s krajskými představiteli za ČSSD; akce zaměřené na odbornou a širší veřejnost