Vzdělání Vysoká škola zdravotnictví a sociální práce sv. Alžběty v Bratislavě (studijní obor Veřejné zdravotnictví); České vysoké učení technické v Praze (studijní obor Ochrana obyvatelstva); Business Institut EDU (studijní obor Management, podnikání a projektové řízení); Univerzita Karlova v Praze Lékařská fakulta (studijní obor Všeobecné lékařství)
Současné zaměstnání lékař a vysokoškolský pedagog
Poslední zaměstnání 2019-dosud Fakultní nemocnice Plzeň, Klinika infekčních nemocí a cestovní medicíny - lékař; 2010-dosud Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje - výjezdový lékař; Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni - vysokoškolský učitel, asistent pro výuku v oboru infekční lékařství; 2021 Plzeňský kraj - krajský koordinátor očkování; 2012-2016 Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje - vedoucí lékař, výjezdový lékař
Profesní zkušenosti Místopředseda ČSSD, člen Zastupitelstva města Stříbra od 2018 dosud, voják v aktivní záloze, lékař – specialista a zástupce velitele roty, Odbor biologické ochrany Těchonín, Aktivní záloha Armády České republiky pověřený řízením Sekce medicíny katastrof Společnosti urgentní medicíny a medicíny katastrof ČLS JEP (od 2019), člen České resuscitační rady, instruktor mezinárodního kurzu ALS Provider, rozsáhlá publikační činnost v oborech urgentní medicíny
Jazyky anglický a německý jazyk
Zájmy a záliby zimní sporty, historie (starověk, dějiny lékařství)
Další zajímavosti 2013 ocenění za mimořádný čin vykonaný při záchraně lidského života a majetku, Statutární město Plzeň; 2009 děkovný dopis za záchranu života, Český klub fair play, Český olympijský výbor
Kraj Plzeňský