Mladí sociální demokraté

Mladí sociální demokraté (dále jen MSD) jsou mládežnickou, samostatnou a nezávislou organizací sociálně demokratické orientace.

Otevírají se všem mladým lidem starších patnácti a mladších třiceti pěti let podobného politického smýšlení a orientace. Úzce proto spolupracují s Českou stranou sociálně demokratickou, jež je jim politicky nejbližší. Usilují o společnost svobodných lidí, společnost práva a vzdělání. Chtějí mladým lidem nabídnout alternativu k stávajícím problémům, oslovit je vizí nové spravedlivější a prosperující společnosti založené na tradičních evropských hodnotách, svobodě jednotlivce a kooperující společnosti a státu s širokou participací občanů na věcech veřejných. Nabízejí alternativu dynamické a participativní demokracie, společnost tolerance a solidarity.

www.mladi.cz

Blogy